Welcome to hoanggiacomputer
  • Địa chỉ: 86 Tôn Thất Tùng, p Bến Thành, Quận 1
  • HOTLINE: 0906 788 845 - 0913 614 635

Cart

Main+Case+Nguồn

Showing 1–12 of 13 results

MAIN CASE NGUỒN DELL OPTIPLEX 3040MT FULL BOX

MAIN CASE NGUỒN DELL OPTIPLEX 3040MT FULL BOX

CHẠY ĐƯỢC THẾ HỆ SÁU  SPCKET 1151 BẢO HÀNH 1 NĂM

3,100,000

3,100,000
Add to cart

MAIN CASE NGUỒN DELL OPTIPLEX 3040MT FULL BOX

3,100,000

MAIN CASE NGUỒN DELL OPTIPLEX 3040MT FULL BOX

CHẠY ĐƯỢC THẾ HỆ SÁU  SPCKET 1151 BẢO HÀNH 1 NĂM

3,100,000
Add to cart

MAIN CASE NGUỒN DELL VOSTRO 3670MT SOCKET 1151V2 THẾ HỆ 8

MAIN CASE NGUỒN DELL VOSTRO 3670MT SOCKET 1151V2 THẾ HỆ 8

CÒN NÀY CHẠY THẾ HỆ 8,BẢO HÀNH 1 NĂM FULL BOX

3,600,000

3,600,000
Add to cart

MAIN CASE NGUỒN DELL VOSTRO 3670MT SOCKET 1151V2 THẾ HỆ 8

3,600,000

MAIN CASE NGUỒN DELL VOSTRO 3670MT SOCKET 1151V2 THẾ HỆ 8

CÒN NÀY CHẠY THẾ HỆ 8,BẢO HÀNH 1 NĂM FULL BOX

3,600,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3046MT SOCKET 1151 CHẠY THẾ HỆ 6,7

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3046MT SOCKET 1151 CHẠY THẾ HỆ 6

MAIN Q170 THẾ HỆ SÁU BẢO HÀNH 1 NĂM

3,400,000

3,400,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3046MT SOCKET 1151 CHẠY THẾ HỆ 6,7

3,400,000

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3046MT SOCKET 1151 CHẠY THẾ HỆ 6

MAIN Q170 THẾ HỆ SÁU BẢO HÀNH 1 NĂM

3,400,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3050MT CHẠY THẾ HỆ 6 VÀ 7

MAIN CHIP SET INTEL B250 CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3050MT CHẠY THẾ HỆ 6 VÀ 7

BẢO HÀNH 1 NĂM

3,500,000

3,500,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3050MT CHẠY THẾ HỆ 6 VÀ 7

3,500,000

MAIN CHIP SET INTEL B250 CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3050MT CHẠY THẾ HỆ 6 VÀ 7

BẢO HÀNH 1 NĂM

3,500,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 390,790SFF MINI

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 390,790SFF MINI

MAIN Q65 CHẠY CÁC DÒNG I3,I5,I7 THẾ HỆ 2 SOCKET1155

1,500,000

1,500,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 390,790SFF MINI

1,500,000

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 390,790SFF MINI

MAIN Q65 CHẠY CÁC DÒNG I3,I5,I7 THẾ HỆ 2 SOCKET1155

1,500,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN HP 8200SFF MINI

MAIN CÂY NGUỒN HP 8200SFF MINI

MAIN Q67 CHẠY CÁC DÒNG I3,I5,I7 THẾ HỆ 2 SOCKET 1155

1,400,000

1,400,000
Add to cart

MAIN CÂY NGUỒN HP 8200SFF MINI

1,400,000

MAIN CÂY NGUỒN HP 8200SFF MINI

MAIN Q67 CHẠY CÁC DÒNG I3,I5,I7 THẾ HỆ 2 SOCKET 1155

1,400,000
Add to cart