Welcome to Hoàng Gia Computer
  • Địa chỉ: 86 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1
  • HOTLINE: 0906 788 845 - 0913 614 635

Cart

𝐇𝐏 𝟒𝟑𝟎 𝐈𝟓 𝟒𝟐𝟏𝟎 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟒𝟎𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝟏𝟑,𝟑 𝐈𝐍𝐂𝐇

9,500,000

𝐇𝐏 𝟒𝟑𝟎 𝐈𝟓 𝟒𝟐𝟏𝟎 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟒𝟎𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝟏𝟑,𝟑 𝐈𝐍𝐂𝐇

♦ Bộ xử lý : Core I5 4210
♦ Bộ nhớ   :  Ram 8gb
♦ Đĩa cứng: SSD 240G
♦ Đồ họa   : INTEL ONBOARD  MAN HINH 13,3  INCH

BAO HANH 3 THANG 1 DOI 1