Welcome to Hoàng Gia Computer
  • Địa chỉ: 86 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1
  • HOTLINE: 0906 788 845 - 0913 614 635

Cart

𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐈́𝐍𝐇 𝐁𝐀̉𝐍𝐆 𝐇𝐏 𝐏𝐑𝐎 𝐗𝟐 𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐈𝟓 𝟕𝐘𝟓𝟕 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟏𝟐𝟖𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝟏𝟐 𝐈𝐍𝐂𝐇

11,900,000

𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐈́𝐍𝐇 𝐁𝐀̉𝐍𝐆 𝐇𝐏 𝐏𝐑𝐎 𝐗𝟐 𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐈𝟓 𝟕𝐘𝟓𝟕 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟏𝟐𝟖𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝟏𝟐 𝐈𝐍𝐂𝐇

  • CPU: Intel Core i5 7Y57
  • RAM: 8GB
  • Ổ cứng: SSD 128GB
  • Card đồ họa: ONBOARD
  • Màn hình: 12 Inch  HD
  • BẢO HÀNH 3 THÁNG 1 ĐỔI 1