Welcome to hoanggiacomputer
  • Địa chỉ: 86 Tôn Thất Tùng, p Bến Thành, Quận 1
  • HOTLINE: 0906 788 845 - 0913 614 635

Cart

23060_m__y_t__nh______ng_b____dell_optiplex_3046mt_i361_4g_1tb_1

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3046MT SOCKET 1151 CHẠY THẾ HỆ 6,7

3,400,000

MAIN CÂY NGUỒN DELL OPTIPLEX 3046MT SOCKET 1151 CHẠY THẾ HỆ 6

MAIN Q170 THẾ HỆ SÁU BẢO HÀNH 1 NĂM