Welcome to Hoàng Gia Computer
  • Địa chỉ: 86 TĂ´n ThẼt TĂšng, Phường Báşżn ThĂ nh, Quáş­n 1
  • HOTLINE: 0906 788 845 - 0913 614 635

𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟕𝟎𝟔𝟎𝐒𝐅𝐅 𝐈𝟓 𝟖𝟒𝟎𝟎 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟒𝟎𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟏𝟗 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐊𝐄̀𝐌 𝐏𝐇𝐈́𝐌 𝐂𝐇𝐔𝐎̣̂𝐓

9,900,000

𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟕𝟎𝟔𝟎𝐒𝐅𝐅 𝐈𝟓 𝟖𝟒𝟎𝟎 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟒𝟎𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟏𝟗 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐊𝐄̀𝐌 𝐏𝐇𝐈́𝐌 𝐂𝐇𝐔𝐎̣̂𝐓
MÁY 1 : 9.900.000VNĐ

♦ Bộ xử lý  : Core I5 8400 2.8GHZ/9M
♦ Bộ nhớ   :  Ram 8gb DDR4
♦ Đĩa cứng: SSD 240gb,PHÍM CHUỘT
BAO GỒM LCD  19 INch 
♦ Đồ họa   : INTEL(R) HD GRAPHIS

𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟕𝟎𝟔𝟎𝐒𝐅𝐅 𝐈𝟕 𝟖𝟕𝟎𝟎 𝐑𝐀𝐌𝟖𝐆 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟒𝟎𝐆 𝐌𝐀̀𝐍 𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟏𝟗 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐊𝐄̀𝐌 𝐏𝐇𝐈́𝐌 𝐂𝐇𝐔𝐎̣̂𝐓
GIÁ 12.400.000VNĐ
♦ Bộ xử lý  : Core I7 8700 3.2GHZ/9M
♦ Bộ nhớ   :  Ram 8gb DDR4
♦ Đĩa cứng: SSD 240gb,PHÍM CHUỘT
BAO GỒM LCD  19 INch 
♦ Đồ họa   : INTEL(R) HD GRAPHIS

♦ Bảo hành 1 năm 1 đổi 1, giao miễn phí